Nu genezen met de techniek van morgen !

Wiracocha

Bezoekadres :
Groenstraat 139-155
5021 LL TILBURG
06-28533552
hildaschults@home.nl

Hoe werkt het ?

Een raymedy verstrekt het zelfherstellend vermogen, richt zich op het verbeteren van de celhuishouding, van uw gezondheid en vitaliteit waardoor klachten als gevolg hiervan verdwijnen. Een raymedy is dus een natuurgeneeskundig product, een product dat bij het lichaam hoort en dat de ontbrekende energie van het lichaam aanvult.

Een raymedy heeft de volgende kenmerken:

het werkt gericht : door de resonantie werkt een raymedy zeer gericht op een bepaald type cel en organen, en laat juist andere cellen en organen volledig ongemoeid.

het werkt acuut : een raymedy werkt zeer snel omdat licht, microstroom en elektromagnetisme nagenoeg zonder merkbare vertraging de cellen organen bereiken

is bijwerkingsvrij : een raymedy heeft geen bijeffecten die schadelijk zijn voor het lichaam. Wel is er soms sprake van een nawerking die ontstaat doordat het lichaam zichzelf gaat herstellen. Hoewel dit niet altijd meteen positief aanvoelt heeft het toch een gunstig effect op het lichaam.

is lichaamscompatible : een raymedy is volkomen veilig doordat wij microstroom, licht en magnetisme gebruiken die veel kleiner zijn dan normaal zijn voor het lichaam. De strekte van het magnetisch veld is maximaal 4.2 tesla dat is slecht een fractie van de sterkte van het magneetveld van de aarde.

maakt zichzelf overbodig : raymedys zijn gericht op het herstellen van de balans in het lichaam waardoor ze in principe na enige tijd niet meer nodig zijn.

persoonlijk : een raymedy is nagenoeg altijd een onderdeel van een behandelplan voor een individu dat is gericht op het herstel van de balans van het gehele lichaam. Als gevolg hiervan moet bij de meeste klachten een persoon wel eerst doorgemeten worden. Daarmee is de toediening, de intensiteit en toepassingsduur van raymedys strikt persoonlijk.